Em gái mới sáng sớm mà đã đòi bú cu anh trai. Hơn nữa, mọi người chắc chắn sẽ hỏi, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Dù sao thì cũng phải có kết quả hoặc lời giải thích chứ? Vì vậy, chúng ta phải tìm ra cô gái đó bằng mọi giá. Việc cô ấy xuất hiện trong siêu thị ‘Huafeng’ có nghĩa là cô ấy nên sống gần đó. An Thiếu Đình nhìn quanh, cẩn thận nhớ lại từng chi tiết ngày anh gặp cô gái trong mộng. Cô ấy có vẻ sợ nhìn thấy anh. Cô ấy dường như đang cầu xin anh đừng làm gì ở nơi công cộng đó—gì cơ? Cô ấy dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu cởi cúc váy của mình – nó có làm lộ cô ấy không?